سفارش سریع
سفارش سریع

آنالیز تعامل سیال و سازه و راه اندازی مجدد تجزیه و تحلیل کوپلینگ با فلوئنت و حلگر مکانیکی(Mechanical Solver)
Telegram
Telegram
logo-samandehi
Call On WhatsApp
جست‌وجو