سفارش سریع
سفارش سریع

توربین های بادی
توربین های بادی
توربو ماشین ها, مکانیک

توربین های بادی

عنوان: شبیه سازی توربین باد محور افقی سه پره نوع پروژه: توربوماشین ماژول: مرجع چرخان زمان انجام: دو هفته هزینه:…

محیط متخلخل
محیط متخلخل
انتقال حرارت, مکانیک

محیط متخلخل

عنوان: بدست آوردن ضریب هدایت موثر نوع پروژه: انتقال حرارت در محیط متخلخل ماژول: محیط متخلخل زمان انجام: 4 هفته…

توربین کاپلان
توربین کاپلان
انرژی تجدید پذیر, توربو ماشین ها

توربین کاپلان

عنوان: شبیه سازی توربین کاپلان نوع پروژه: توربوماشین ماژول: مرجع چرخان زمان انجام: 1 هفته هزینه: 500 هزار تومان

مدخل یا ورودی
مدخل یا ورودی
احتراق و واکنش شیمیایی, هوافضا

مدخل یا ورودی

عنوان: شبیه سازی ورودی توربوجت نوع پروژه: آئرودینامیک ماژول: گاز ایده ال زمان انجام: 2 هفته هزینه: یک میلیون تومان

سرریز
سرریز
جریان های سطح آزاد (چند فازی), سازه های هیدرولیکی

سرریز

عنوان: شبیه سازی سرریز جانبی نوع پروژه: چند فازی ماژول: VOF حجم سیال زمان انجام: 1 هفته هزینه: 500 هزار…

بادگیر
بادگیر
انرژی تجدید پذیر, جریان های تک فازی و غیر واکنشی

بادگیر

عنوان: شبیه سازی جریان باد درون ساختمان نوع پروژه: جریان داخلی ماژول: جریان داخلی زمان انجام: یک هفته هزینه: 800…

مبدل حرارتی پوسته لوله
مبدل حرارتی پوسته لوله
انتقال حرارت, شیمی, مکانیک

مبدل حرارتی پوسته لوله

عنوان: شبیه سازی مبدل پوسته ولوله نوع پروژه: حابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 10 روز هزینه: 800 هزار…

مبدل حرارتی صفحه ای
مبدل حرارتی صفحه ای
انتقال حرارت, شیمی, مکانیک

مبدل حرارتی صفحه ای

عنوان: شبیه سازی مبدل صفحه ای نوع پروژه: جابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 2 هقته هزینه: 800 هزار…

خنک سازی و انتقال حرارت در ترانسفورماتورها
خنک سازی و انتقال حرارت در ترانسفورماتورها
انتقال حرارت, قدرت

خنک سازی و انتقال حرارت در ترانسفورماتورها

عنوان: انتقال حرارت جابجایی آزاد در ترانسفرماتور نوع پروژه: جابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 3 هفته هزینه: یک…

Vof Compressible
Vof Compressible
مکانیک, هوافضا

Vof Compressible

عنوان: جریان تراکم پذیر چند فازی در یک اینجکتور نوع پروژه: چندفازی ماژول: VOF زمان انجام: 2 هقته هزینه: 700…

ترانسفورماتور
ترانسفورماتور
انتقال حرارت, قدرت, مکانیک

ترانسفورماتور

عنوان: بررسی و بهبود انتقال حرارت در ترانسفرماتور نوع پروژه: جایجایی آزاد ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: سه هفته هزینه:…

آیرودینامیک قطار
آیرودینامیک قطار
مکانیک, هوافضا

آیرودینامیک قطار

عنوان: بررسی نیروهای وارد بر قطار حاصل از باد نوع پروژه: آیرودینامیک ماژول: آیرودینامیک زمان انجام: 3 هفته هزینه: 1.1…

تشعشع خورشید و تهویه مطبوع
تشعشع خورشید و تهویه مطبوع
انتقال حرارت, معماری

تشعشع خورشید و تهویه مطبوع

عنوان: بررسی اثرات تشعشع خورشیدی رو تهویه مطبوع ساختمان نوع پروژه: انتقال حرارت ماژول: تشعشع زمان انجام: 3 هقته هزینه:…

شبیه سازی CFD رم جت
شبیه سازی CFD رم جت
مکانیک, هوافضا

شبیه سازی CFD رم جت

عنوان: بررسی جریان تراکم پذیر درون رمجت نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان انجام: یک هفته…

شبیه سازی CFD رم جت
شبیه سازی CFD رم جت
مکانیک, هوافضا

شبیه سازی CFD رم جت

عنوان: بررسی جریان تراکم پذیر درون و بیرون رمجت نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان انجام:…

نازل همگرا واگرا
نازل همگرا واگرا
مکانیک, هوافضا

نازل همگرا واگرا

عنوان: تحلیل عملکرد نازل همگرا واگرا نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان انجام: دو هفته هزینه:…

نانوسیال
نانوسیال
انتقال حرارت, مکانیک

نانوسیال

عنوان: بررسی عددی بهبود عملکرد حرارتی با نانو سیال نوع پروژه: جابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 2هقته هزینه:…

جت اسکی
جت اسکی
جریان های سطح آزاد (چند فازی), مکانیک, هوافضا

جت اسکی

عنوان: شبیه سازی جریان چند فازی روی جت اسکی نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال VOF زمان انجام: 2…

انژکتور
انژکتور
جریان های سطح آزاد (چند فازی), مکانیک

انژکتور

عنوان: بررسی توزیع پاشش در یک انژکتور نوع پروژه: چند فازی ماژول: VOF زمان انجام: 2 هفته هزینه: یک میلیون…

برج خنک کن خشک
برج خنک کن خشک
انتقال حرارت, شیمی, مکانیک

برج خنک کن خشک

عنوان: جریان شناوری در بج هلر نوع پروژه: جابجایی آزاد ماژول: انتقال حرارت و گاز ایده آل زمان انجام: دو…

محفظه احتراق توربین گاز
محفظه احتراق توربین گاز
انتقال حرارت, سوخت های فسیلی, شیمی, مکانیک, هوافضا

محفظه احتراق توربین گاز

عنوان: احتراق توربین گازی نوع پروژه: احتراق ماژول: species transport (انتقال گونه) زمان انجام: 3 هفته هزینه: یک ملیون تومان

گاز شیرین کن
گاز شیرین کن
جریان های سطح آزاد (چند فازی), شیمی, مکانیک

گاز شیرین کن

عنوان: بررسی هیدرولیک شیرین سازی گازها نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال VOF زمان انجام: 2هفته هزینه: یک میلیون…

توربین فرانسیس
توربین فرانسیس
انرژی تجدید پذیر, توربو ماشین ها, مکانیک

توربین فرانسیس

عنوان: توربین آبی فرانسیس نوع پروژه: توربوماشین ماژول: MRF & VOF حجم سیال و مرجع چرخان زمان انجام: 3هفته هزینه:…

سیکلون
سیکلون
جریان های گسسته, شیمی, مکانیک

سیکلون

عنوان: ردیابی ذرات در خشک کن نوع پروژه: جریان فاز گسسته DPM ماژول: DPM زمان انجام: 3 هفته هزینه: یک…

سیال غیر نیوتونی بینگهام
سیال غیر نیوتونی بینگهام
سیال های غیر نیوتونی, شیمی, مکانیک

سیال غیر نیوتونی بینگهام

عنوان: سیال غیر نیوتنی بینگهام در جریان غیر نیوتنی نوع پروژه: چند فازی و غیر نیوتنی ماژول: اویلرین و حجم…

فن آفت
فن آفت
توربو ماشین ها, مکانیک, هوافضا

فن آفت

عنوان: شبیه سازی افت فن در یک توربوجت نوع پروژه: توربوماشین ماژول: MRF مرجع چرخان زمان انجام: 2 ماه هزینه:…

سرریز
سرریز
سازه های هیدرولیکی, مکانیک

سرریز

عنوان: شبیه سازی سرریز جانبی نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال زمان انجام: 2 هفته هزینه: 800 هزار تومان

شبیه سازی CFD نازل
شبیه سازی CFD نازل
مکانیک, هوافضا

شبیه سازی CFD نازل

عنوان: شبیه سازی جریان تراکم پذیر در نازل سه بعدی نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان…

Telegram
Telegram
جست‌وجو