توربین های بادی
توربین های بادی

توربین های بادی

عنوان: شبیه سازی توربین باد محور افقی سه پره نوع پروژه: توربوماشین ماژول: مرجع چرخان زمان انجام: دو هفته هزینه:…

محیط متخلخل
محیط متخلخل

محیط متخلخل

عنوان: بدست آوردن ضریب هدایت موثر نوع پروژه: انتقال حرارت در محیط متخلخل ماژول: محیط متخلخل زمان انجام: 4 هفته…

توربین کاپلان
توربین کاپلان

توربین کاپلان

عنوان: شبیه سازی توربین کاپلان نوع پروژه: توربوماشین ماژول: مرجع چرخان زمان انجام: 1 هفته هزینه: 500 هزار تومان

مدخل یا ورودی
مدخل یا ورودی

مدخل یا ورودی

عنوان: شبیه سازی ورودی توربوجت نوع پروژه: آئرودینامیک ماژول: گاز ایده ال زمان انجام: 2 هفته هزینه: یک میلیون تومان

سرریز
سرریز

سرریز

عنوان: شبیه سازی سرریز جانبی نوع پروژه: چند فازی ماژول: VOF حجم سیال زمان انجام: 1 هفته هزینه: 500 هزار…

بادگیر
بادگیر

بادگیر

عنوان: شبیه سازی جریان باد درون ساختمان نوع پروژه: جریان داخلی ماژول: جریان داخلی زمان انجام: یک هفته هزینه: 800…

مبدل حرارتی پوسته لوله
مبدل حرارتی پوسته لوله

مبدل حرارتی پوسته لوله

عنوان: شبیه سازی مبدل پوسته ولوله نوع پروژه: حابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 10 روز هزینه: 800 هزار…

مبدل حرارتی صفحه ای
مبدل حرارتی صفحه ای
انتقال حرارت, شیمی, مکانیک

مبدل حرارتی صفحه ای

عنوان: شبیه سازی مبدل صفحه ای نوع پروژه: جابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 2 هقته هزینه: 800 هزار…

خنک سازی و انتقال حرارت در ترانسفورماتورها
خنک سازی و انتقال حرارت در ترانسفورماتورها

خنک سازی و انتقال حرارت در ترانسفورماتورها

عنوان: انتقال حرارت جابجایی آزاد در ترانسفرماتور نوع پروژه: جابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 3 هفته هزینه: یک…

Vof Compressible
Vof Compressible

Vof Compressible

عنوان: جریان تراکم پذیر چند فازی در یک اینجکتور نوع پروژه: چندفازی ماژول: VOF زمان انجام: 2 هقته هزینه: 700…

ترانسفورماتور
ترانسفورماتور

ترانسفورماتور

عنوان: بررسی و بهبود انتقال حرارت در ترانسفرماتور نوع پروژه: جایجایی آزاد ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: سه هفته هزینه:…

آیرودینامیک قطار
آیرودینامیک قطار

آیرودینامیک قطار

عنوان: بررسی نیروهای وارد بر قطار حاصل از باد نوع پروژه: آیرودینامیک ماژول: آیرودینامیک زمان انجام: 3 هفته هزینه: 1.1…

تشعشع خورشید و تهویه مطبوع
تشعشع خورشید و تهویه مطبوع

تشعشع خورشید و تهویه مطبوع

عنوان: بررسی اثرات تشعشع خورشیدی رو تهویه مطبوع ساختمان نوع پروژه: انتقال حرارت ماژول: تشعشع زمان انجام: 3 هقته هزینه:…

شبیه سازی CFD رم جت
شبیه سازی CFD رم جت

شبیه سازی CFD رم جت

عنوان: بررسی جریان تراکم پذیر درون رمجت نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان انجام: یک هفته…

شبیه سازی CFD رم جت
شبیه سازی CFD رم جت

شبیه سازی CFD رم جت

عنوان: بررسی جریان تراکم پذیر درون و بیرون رمجت نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان انجام:…

نازل همگرا واگرا
نازل همگرا واگرا

نازل همگرا واگرا

عنوان: تحلیل عملکرد نازل همگرا واگرا نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان انجام: دو هفته هزینه:…

نانوسیال
نانوسیال

نانوسیال

عنوان: بررسی عددی بهبود عملکرد حرارتی با نانو سیال نوع پروژه: جابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 2هقته هزینه:…

جت اسکی
جت اسکی

جت اسکی

عنوان: شبیه سازی جریان چند فازی روی جت اسکی نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال VOF زمان انجام: 2…

انژکتور
انژکتور

انژکتور

عنوان: بررسی توزیع پاشش در یک انژکتور نوع پروژه: چند فازی ماژول: VOF زمان انجام: 2 هفته هزینه: یک میلیون…

برج خنک کن خشک
برج خنک کن خشک

برج خنک کن خشک

عنوان: جریان شناوری در بج هلر نوع پروژه: جابجایی آزاد ماژول: انتقال حرارت و گاز ایده آل زمان انجام: دو…

محفظه احتراق توربین گاز
محفظه احتراق توربین گاز

محفظه احتراق توربین گاز

عنوان: احتراق توربین گازی نوع پروژه: احتراق ماژول: species transport (انتقال گونه) زمان انجام: 3 هفته هزینه: یک ملیون تومان

گاز شیرین کن
گاز شیرین کن

گاز شیرین کن

عنوان: بررسی هیدرولیک شیرین سازی گازها نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال VOF زمان انجام: 2هفته هزینه: یک میلیون…

توربین فرانسیس
توربین فرانسیس

توربین فرانسیس

عنوان: توربین آبی فرانسیس نوع پروژه: توربوماشین ماژول: MRF & VOF حجم سیال و مرجع چرخان زمان انجام: 3هفته هزینه:…

سیکلون
سیکلون

سیکلون

عنوان: ردیابی ذرات در خشک کن نوع پروژه: جریان فاز گسسته DPM ماژول: DPM زمان انجام: 3 هفته هزینه: یک…

سیال غیر نیوتونی بینگهام
سیال غیر نیوتونی بینگهام

سیال غیر نیوتونی بینگهام

عنوان: سیال غیر نیوتنی بینگهام در جریان غیر نیوتنی نوع پروژه: چند فازی و غیر نیوتنی ماژول: اویلرین و حجم…

فن آفت
فن آفت

فن آفت

عنوان: شبیه سازی افت فن در یک توربوجت نوع پروژه: توربوماشین ماژول: MRF مرجع چرخان زمان انجام: 2 ماه هزینه:…

سرریز
سرریز

سرریز

عنوان: شبیه سازی سرریز جانبی نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال زمان انجام: 2 هفته هزینه: 800 هزار تومان

شبیه سازی CFD نازل
شبیه سازی CFD نازل

شبیه سازی CFD نازل

عنوان: شبیه سازی جریان تراکم پذیر در نازل سه بعدی نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان…

logo-samandehi
جست‌وجو