سفارش سریع
سفارش سریع

Simulation Of Airflow At Fuel Intakes In Jet’s Engine
Simulation of airflow at fuel intakes in jet’s engine
هوافضا

Simulation of airflow at fuel intakes in jet’s engine

Simulation Of A Spiral Heat Exchanger In Ansys Fluent
Simulation of a spiral heat exchanger in Ansys Fluent
انتقال حرارت

Simulation of a spiral heat exchanger in Ansys Fluent

توربین های بادی
توربین های بادی
توربو ماشین ها, مکانیک

توربین های بادی

عنوان: شبیه سازی توربین باد محور افقی سه پره نوع پروژه: توربوماشین ماژول: مرجع چرخان زمان انجام: دو هفته هزینه:…

محیط متخلخل
محیط متخلخل
انتقال حرارت, مکانیک

محیط متخلخل

عنوان: بدست آوردن ضریب هدایت موثر نوع پروژه: انتقال حرارت در محیط متخلخل ماژول: محیط متخلخل زمان انجام: 4 هفته…

توربین کاپلان
توربین کاپلان
انرژی تجدید پذیر, توربو ماشین ها

توربین کاپلان

عنوان: شبیه سازی توربین کاپلان نوع پروژه: توربوماشین ماژول: مرجع چرخان زمان انجام: 1 هفته هزینه: 500 هزار تومان

مدخل یا ورودی
مدخل یا ورودی
احتراق و واکنش شیمیایی, هوافضا

مدخل یا ورودی

عنوان: شبیه سازی ورودی توربوجت نوع پروژه: آئرودینامیک ماژول: گاز ایده ال زمان انجام: 2 هفته هزینه: یک میلیون تومان

سرریز
سرریز
جریان های سطح آزاد (چند فازی), سازه های هیدرولیکی

سرریز

عنوان: شبیه سازی سرریز جانبی نوع پروژه: چند فازی ماژول: VOF حجم سیال زمان انجام: 1 هفته هزینه: 500 هزار…

بادگیر
بادگیر
انرژی تجدید پذیر, جریان های تک فازی و غیر واکنشی

بادگیر

عنوان: شبیه سازی جریان باد درون ساختمان نوع پروژه: جریان داخلی ماژول: جریان داخلی زمان انجام: یک هفته هزینه: 800…

مبدل حرارتی پوسته لوله
مبدل حرارتی پوسته لوله
انتقال حرارت, شیمی, مکانیک

مبدل حرارتی پوسته لوله

عنوان: شبیه سازی مبدل پوسته ولوله نوع پروژه: حابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 10 روز هزینه: 800 هزار…

مبدل حرارتی صفحه ای
مبدل حرارتی صفحه ای
انتقال حرارت, شیمی, مکانیک

مبدل حرارتی صفحه ای

عنوان: شبیه سازی مبدل صفحه ای نوع پروژه: جابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 2 هقته هزینه: 800 هزار…

خنک سازی و انتقال حرارت در ترانسفورماتورها
خنک سازی و انتقال حرارت در ترانسفورماتورها
انتقال حرارت, قدرت

خنک سازی و انتقال حرارت در ترانسفورماتورها

عنوان: انتقال حرارت جابجایی آزاد در ترانسفرماتور نوع پروژه: جابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 3 هفته هزینه: یک…

Vof Compressible
Vof Compressible
مکانیک, هوافضا

Vof Compressible

عنوان: جریان تراکم پذیر چند فازی در یک اینجکتور نوع پروژه: چندفازی ماژول: VOF زمان انجام: 2 هقته هزینه: 700…

ترانسفورماتور
ترانسفورماتور
انتقال حرارت, قدرت, مکانیک

ترانسفورماتور

عنوان: بررسی و بهبود انتقال حرارت در ترانسفرماتور نوع پروژه: جایجایی آزاد ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: سه هفته هزینه:…

آیرودینامیک قطار
آیرودینامیک قطار
مکانیک, هوافضا

آیرودینامیک قطار

عنوان: بررسی نیروهای وارد بر قطار حاصل از باد نوع پروژه: آیرودینامیک ماژول: آیرودینامیک زمان انجام: 3 هفته هزینه: 1.1…

تشعشع خورشید و تهویه مطبوع
تشعشع خورشید و تهویه مطبوع
انتقال حرارت, معماری

تشعشع خورشید و تهویه مطبوع

عنوان: بررسی اثرات تشعشع خورشیدی رو تهویه مطبوع ساختمان نوع پروژه: انتقال حرارت ماژول: تشعشع زمان انجام: 3 هقته هزینه:…

شبیه سازی CFD رم جت
شبیه سازی CFD رم جت
مکانیک, هوافضا

شبیه سازی CFD رم جت

عنوان: بررسی جریان تراکم پذیر درون رمجت نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان انجام: یک هفته…

شبیه سازی CFD رم جت
شبیه سازی CFD رم جت
مکانیک, هوافضا

شبیه سازی CFD رم جت

عنوان: بررسی جریان تراکم پذیر درون و بیرون رمجت نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان انجام:…

نازل همگرا واگرا
نازل همگرا واگرا
مکانیک, هوافضا

نازل همگرا واگرا

عنوان: تحلیل عملکرد نازل همگرا واگرا نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان انجام: دو هفته هزینه:…

نانوسیال
نانوسیال
انتقال حرارت, مکانیک

نانوسیال

عنوان: بررسی عددی بهبود عملکرد حرارتی با نانو سیال نوع پروژه: جابجایی اجباری ماژول: انتقال حرارت زمان انجام: 2هقته هزینه:…

جت اسکی
جت اسکی
جریان های سطح آزاد (چند فازی), مکانیک, هوافضا

جت اسکی

عنوان: شبیه سازی جریان چند فازی روی جت اسکی نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال VOF زمان انجام: 2…

انژکتور
انژکتور
جریان های سطح آزاد (چند فازی), مکانیک

انژکتور

عنوان: بررسی توزیع پاشش در یک انژکتور نوع پروژه: چند فازی ماژول: VOF زمان انجام: 2 هفته هزینه: یک میلیون…

برج خنک کن خشک
برج خنک کن خشک
انتقال حرارت, شیمی, مکانیک

برج خنک کن خشک

عنوان: جریان شناوری در بج هلر نوع پروژه: جابجایی آزاد ماژول: انتقال حرارت و گاز ایده آل زمان انجام: دو…

محفظه احتراق توربین گاز
محفظه احتراق توربین گاز
انتقال حرارت, سوخت های فسیلی, شیمی, مکانیک, هوافضا

محفظه احتراق توربین گاز

عنوان: احتراق توربین گازی نوع پروژه: احتراق ماژول: species transport (انتقال گونه) زمان انجام: 3 هفته هزینه: یک ملیون تومان

گاز شیرین کن
گاز شیرین کن
جریان های سطح آزاد (چند فازی), شیمی, مکانیک

گاز شیرین کن

عنوان: بررسی هیدرولیک شیرین سازی گازها نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال VOF زمان انجام: 2هفته هزینه: یک میلیون…

توربین فرانسیس
توربین فرانسیس
انرژی تجدید پذیر, توربو ماشین ها, مکانیک

توربین فرانسیس

عنوان: توربین آبی فرانسیس نوع پروژه: توربوماشین ماژول: MRF & VOF حجم سیال و مرجع چرخان زمان انجام: 3هفته هزینه:…

سیکلون
سیکلون
جریان های گسسته, شیمی, مکانیک

سیکلون

عنوان: ردیابی ذرات در خشک کن نوع پروژه: جریان فاز گسسته DPM ماژول: DPM زمان انجام: 3 هفته هزینه: یک…

سیال غیر نیوتونی بینگهام
سیال غیر نیوتونی بینگهام
سیال های غیر نیوتونی, شیمی, مکانیک

سیال غیر نیوتونی بینگهام

عنوان: سیال غیر نیوتنی بینگهام در جریان غیر نیوتنی نوع پروژه: چند فازی و غیر نیوتنی ماژول: اویلرین و حجم…

فن آفت
فن آفت
توربو ماشین ها, مکانیک, هوافضا

فن آفت

عنوان: شبیه سازی افت فن در یک توربوجت نوع پروژه: توربوماشین ماژول: MRF مرجع چرخان زمان انجام: 2 ماه هزینه:…

سرریز
سرریز
سازه های هیدرولیکی, مکانیک

سرریز

عنوان: شبیه سازی سرریز جانبی نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال زمان انجام: 2 هفته هزینه: 800 هزار تومان

شبیه سازی CFD نازل
شبیه سازی CFD نازل
مکانیک, هوافضا

شبیه سازی CFD نازل

عنوان: شبیه سازی جریان تراکم پذیر در نازل سه بعدی نوع پروژه: جریان تراکم پذیر ماژول: گاز ایده آل زمان…

Telegram
Telegram
logo-samandehi
جست‌وجو