تشعشع و همرفت طبیعی و مدل سازی با ANSYS Fluent

تشعشع و همرفت طبیعی و مدل سازی با ANSYS Fluent

تشعشع و همرفت طبیعی در این آموزش مسئله تشعشع (تابش) و همرفت طبیعی (جابجایی طبیعی) در یک جعبه مربعی سه بعدی بر روی یک مش متشکل از المان های شش گوش ای حل شده است. در صنعت پدیده انتقال حرارت در…

Read More
گرمایش اهمی و استفاده از UDM و UDS برای مدل سازی

گرمایش اهمی و استفاده از UDM و UDS برای مدل سازی

گرمایش اهمی هدف از این آموزش این است که به شما نحوه استفاده از  (UDS)  و (UDM)   را (برای مدل سازی انتقال حرارت به سیال با مقاوت های الکتریکی)  نشان دهد. گرمایش اهمی یک روش پیشرفته  پردازش مواد غذایی است…

Read More
مدل چندفازی Granular Multiphase  با انتقال حرارت در ANSYS FLUENT

مدل چندفازی Granular Multiphase با انتقال حرارت در ANSYS FLUENT

مدل چندفازی Granular Multiphase این آموزش به بررسی مدل چندفازی Granular Multiphase ، جریان هوا و یک فاز جامد گرانول متشکل از دانه های شیشه ای در یک بستر سیال با گاز داغ، تحت حداقل شرایط مایع سازی یکنواخت، می­پردازد.…

Read More
کاویتاسیون ومدل سازی توسط ANSYS FLUENT

کاویتاسیون ومدل سازی توسط ANSYS FLUENT

 کاویتاسیون ومدل سازی این آموزش به بررسی کاویتاسیون  جریان آب از طریق یک اوریفیس می پردازد.  این پیکربندی معمولا در انژکتورها دیده می­شود. این مسئله باعث چالش های جدید فیزیکی و عددی مدل های کاویتاسیون می شود و دلیل آن…

Read More
logo-samandehi
جست‌وجو