سفارش سریع
سفارش سریع

Solving A Conjugate Heat Transfer Problem Using Ansys Fluent

Solving a Conjugate Heat Transfer Problem using Ansys Fluent

Solving a Conjugate Heat Transfer Problem using Ansys Fluent The contemporary conjugate heat transfer model was developed after computers came into wide use in order to substitute the empirical relation of proportionality of heat flux to temperature difference with heat…

Read More
Simulation Of Flow And Thermal Modeling Of A Headlamp In Ansys Fluent

Simulation of flow and thermal modeling of a headlamp in Ansys Fluent

Simulation of flow and thermal modeling of a headlamp In the theory of radiative transfer, of either thermal or neutron radiation, a position and direction-dependent intensity function is usually sought for the description of the radiation field. The intensity field can in…

Read More
Modeling Radiation And Natural Convection In Ansys Fluent

Modeling Radiation and Natural Convection in Ansys Fluent

Modeling Radiation and Natural Convection Many techniques have been introduced in the past years to improve the efficiency of heat exchange systems involving natural convection and/or forced convection, and with or without phase change. In this area of research, researchers…

Read More

آموزش رسم هندسه در نرم افزار Spaceclaim

نرام افزار spaceclaim یکی از نرم افزارهای رسم هندسه می باشد که کمپانی ansys در ورژن های جدید خود آن را به محیط workbench اضافه کرده است. تا علاوه بر اینکه به نرم افزارهای رسم الگو اضافه شود، رسم هندسه…

Read More
نحوه استفاده از ابزار انتخاب برای مدلسازی در SpaceClaim

نحوه استفاده از ابزار انتخاب برای مدلسازی در SpaceClaim

نحوه استفاده از ابزار انتخاب برای مدلسازی در SpaceClaim در این آموزش، ما دستورالعمل‏ هایی را به منظور استفاده از ابزار انتخاب ارائه می ‏دهیم. این ابزار یکی از مهمترین بخش های نرم افزار SpaceClaim می باشد که اهمیت آن ناشی…

Read More

مش Morpher ( مش مورفر ) در انسیس فلوئنت و ورک بنچ (Mesh Morpher/optimizer)

استفاده از Mesh Morpher/optimizer  (مش Morpher ) در فلوئنت این ویدئو، به شما خواهد آموخت که چگونه بهینه سازی شکل را با استفاده از مش Morpher ( مش مورفر ) در انسیس فلوئنت ANSYS FLUENT و نقاط طراحی (design points)…

Read More

سطح نامنظم (Irregular Surface) و پس پردازش نتایج شبیه سازی جریان بر روی آن در انسیس فلوئنت

 پس پردازش نتایج شبیه سازی جریان در سطح نامنظم این بخش به شما خواهد آموخت  چگونه از سطح نامنظم استفاده کنید و سطوح STL را وارد کنید (STL Surfaces) و آن ها را بر روی مش موجود تثبیت کنید و همچنین…

Read More

کنترل متوقف کردن شبیه سازی (Interrupt Control) با استفاده از Derived Variables و Monitor Statistics

کنترل متوقف کردن شبیه سازی در انسیس سی اف ایکس در اینجا شما خواهید آموخت که چگونه  برای یک شبیه سازی حالت پایدار یک فن محوری با راه اندازی یک کنترل متوقف کردن شبیه سازی (Interrupt Control) در زمان محاسباتی…

Read More

انتقال زمانی چند مرحله ای (Multi-Stage Time Transformation) برای یک توربینAachen 1.5 stage

 شبیه سازی توربین آخن با روش انتقال زمانی چند مرحله ای در این بخش نحوه راه اندازی روش انتقال زمانی چند مرحله ای را برای شبیه سازی توربین آخن یک ونیم مرحله ای  در ANSYS CFX-pre خواهید آموخت. برای این…

Read More

آنالیز تعامل سیال و سازه و راه اندازی مجدد تجزیه و تحلیل کوپلینگ با فلوئنت و حلگر مکانیکی(Mechanical Solver)

راه اندازی مجدد تجزیه و تحلیل کوپلینگ برای آنالیز تعامل سیال و سازه در این بخش آنالیز تعامل سیال و سازه انجام شده است. ما یک حفره پر از مایع و یک صفحه نازک فلزی که با اعمال فشار موقتی…

Read More

تعامل سیال و سازه در انسیس فلوئنت و حلگر مکانیکال

 بررسی تعامل سیال و سازه (fluid structure interaction) در این ویدیو تعامل سیال و سازه (fluid structure interaction) بررسی شده است. ما یک حفره پر از مایع و یک صفحه نازک فلزی که با اعمال فشار موقتی در حال نوسان…

Read More

مسئله گذرای ردیف پره و توضیح انتقال حرارت بین سیال و جامد در انسیس سی اف ایکس ANSYS CFX

 توضیح انتقال حرارت بین سیال و جامد در مسئله گذرای ردیف پره این ویدئو به شما خواهد آموخت که چگونه یک مسئله گذرای ردیف پره را در یک توربین آخن راه اندازی کنید که به طور موثر انتقال حرارت مزدوج…

Read More
Telegram
Telegram
logo-samandehi
جست‌وجو