سفارش سریع

تشعشع و همرفت طبیعی و مدل سازی با ANSYS Fluent

تشعشع و همرفت طبیعی و مدل سازی با ANSYS Fluent

تشعشع و همرفت طبیعی در این آموزش مسئله تشعشع (تابش) و همرفت طبیعی (جابجایی طبیعی) در یک جعبه مربعی سه بعدی بر روی یک مش متشکل از المان های شش گوش ای حل شده است. در صنعت پدیده انتقال حرارت در…

Read More
کاویتاسیون ومدل سازی توسط ANSYS FLUENT

کاویتاسیون ومدل سازی توسط ANSYS FLUENT

 کاویتاسیون ومدل سازی این آموزش به بررسی کاویتاسیون  جریان آب از طریق یک اوریفیس می پردازد.  این پیکربندی معمولا در انژکتورها دیده می­شود. این مسئله باعث چالش های جدید فیزیکی و عددی مدل های کاویتاسیون می شود و دلیل آن…

Read More
Telegram
Telegram
logo-samandehi
جست‌وجو