سفارش سریع
سفارش سریع

مش Morpher ( مش مورفر ) در انسیس فلوئنت و ورک بنچ (Mesh Morpher/optimizer)

استفاده از Mesh Morpher/optimizer  (مش Morpher ) در فلوئنت این ویدئو، به شما خواهد آموخت که چگونه بهینه سازی شکل را با استفاده از مش Morpher ( مش مورفر ) در انسیس فلوئنت ANSYS FLUENT و نقاط طراحی (design points)…

Read More

سطح نامنظم (Irregular Surface) و پس پردازش نتایج شبیه سازی جریان بر روی آن در انسیس فلوئنت

 پس پردازش نتایج شبیه سازی جریان در سطح نامنظم این بخش به شما خواهد آموخت  چگونه از سطح نامنظم استفاده کنید و سطوح STL را وارد کنید (STL Surfaces) و آن ها را بر روی مش موجود تثبیت کنید و همچنین…

Read More

آنالیز تعامل سیال و سازه و راه اندازی مجدد تجزیه و تحلیل کوپلینگ با فلوئنت و حلگر مکانیکی(Mechanical Solver)

راه اندازی مجدد تجزیه و تحلیل کوپلینگ برای آنالیز تعامل سیال و سازه در این بخش آنالیز تعامل سیال و سازه انجام شده است. ما یک حفره پر از مایع و یک صفحه نازک فلزی که با اعمال فشار موقتی…

Read More

تعامل سیال و سازه در انسیس فلوئنت و حلگر مکانیکال

 بررسی تعامل سیال و سازه (fluid structure interaction) در این ویدیو تعامل سیال و سازه (fluid structure interaction) بررسی شده است. ما یک حفره پر از مایع و یک صفحه نازک فلزی که با اعمال فشار موقتی در حال نوسان…

Read More

تکنیک mapped interface برای شبیه سازی انتقال حرارت بین سیال و جامد

تکنیک mapped interface برای شبیه سازی انتقال حرارت بین سیال و جامد انتقال حرارت بین سیال و جامد در بسیاری از کاربردهایی که در آن ما نیاز به بررسی انتقال حرارت در جامد و مایعات به طور همزمان داریم وجو…

Read More

رید والو (Reed Valve) و پیستون و راه اندازی مش دینامیک در انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent)

 راه اندازی مش دینامیک در ANSYS Fluent برای یک پیستون و رید والو (Reed Valve) در این بخش، گام های اساسی برای تولید مش دینامیک برای یک پیستون و رید والو (Reed Valve) معرفی می شوند. در مسئله حاضر، در ANSYS FLUENT…

Read More

باتری ECM و مدل سازی در انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent)

مدل سازی باتری ECM در انسیس فلوئنت در اینجا، شبیه سازی یک باتری ECM با استفاده از مدل  (MSMD) در ANSYS FLUENT  توضیح داده شده است. یک باتری با یک سلول و قطب های مثبت ومنفی در نظر بگیرید. سلول…

Read More

انسیس توربو گرید (ANSYS TurboGrid) و بهبود مش و توپولوژی

 کیفیت مش یک کمپرسور گریز از مرکز و توپولوژی آن در انسیس توربو گرید  ANSYS TurboGrid در اینجا افزایش کیفیت مش یک کمپرسور گریز از مرکز و توپولوژی آن در انسیس توربو گرید ANSYS TurboGrid توضیح داده شده است. در…

Read More
جریان خارجی تراکم پذیر و شبیه سازی در فلوئنت

جریان خارجی تراکم پذیر و شبیه سازی در فلوئنت

مقدمه (جریان خارجی تراکم پذیر) در این آموزش ما قصد داریم جریان خارجی تراکم پذیر را مطالعه کنیم. بنابر این، جریان مغشوش گذرا بر روی یک ایرفویل با زاویه حمله غیر صفر مدل شده است. جریان خارجی تراکم در بسیاری…

Read More
انجماد سازی و ذوب و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

انجماد سازی و ذوب و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

 مقدمه (شبیه سازی انجماد سازی) در این بخش سعی داریم مسئله انجماد سازی را در فلوئنت مطالعه کنیم. برای این کار،  یک مسئله شامل انجماد بررسی و نحوه شبیه سازی آموزش داده شده است. برای اینکار یک مسئله انجماد تعریف…

Read More
Telegram
Telegram
logo-samandehi
جست‌وجو