سفارش سریع
سفارش سریع

سرریز

سرریز

عنوان: شبیه سازی سرریز جانبی نوع پروژه: چند فازی ماژول: VOF حجم سیال زمان انجام: 1 هفته هزینه: 500 هزار…

جت اسکی

جت اسکی

عنوان: شبیه سازی جریان چند فازی روی جت اسکی نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال VOF زمان انجام: 2…

انژکتور

انژکتور

عنوان: بررسی توزیع پاشش در یک انژکتور نوع پروژه: چند فازی ماژول: VOF زمان انجام: 2 هفته هزینه: یک میلیون…

گاز شیرین کن

گاز شیرین کن

عنوان: بررسی هیدرولیک شیرین سازی گازها نوع پروژه: چند فازی ماژول: حجم سیال VOF زمان انجام: 2هفته هزینه: یک میلیون…

Telegram
Telegram
logo-samandehi
Call On WhatsApp
جست‌وجو