Geometry Min
Geometry-min
Pathline-min
Velocity Vector-min
Velocity-min
Geometry MinPathline MinVelocity Vector MinVelocity Min

جزئیات پروژه

عنوان: جریان شناوری در بج هلر

نوع پروژه: جابجایی آزاد

ماژول: انتقال حرارت و گاز ایده آل

زمان انجام: دو هقته

هزینه: 800 هزار تومان

توضیحات پروژه

برج خنک کننده خشک دستگاهی است که برای خنک سازی سیال فرایند مورد استفاده قرار می¬گیرد و همچنین  درجه حرارت را در یک سطح خاص نگه می¬دارد. هوا وارد برج خنک کننده می¬شود و پس از جذب گرما، به اتمسفر تخلیه می-شود. ما می توانیم کاربرد آنها در پالایشگاه های نفت و پتروشیمیبرای خنک سازی آب و همچنین در سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان ببینیم. در برخی از  برج¬های خنک کننده خشک از فن برای انتقال گرمای همرفت اجباری استفاده می شود و در برخی از آنها انتقال حرارت توسط همرفت طبیعی انجام می شود. با استفاده از شبیه سازی های CFD ما می توانیم نرخ انتقال حرارت و بازده برج خنک کننده را پیش بینی کنیم؛ بنابراین، ما قادر به طراحی برج خنک کننده بهتر خواهیم بود.

logo-samandehi
جست‌وجو