DENSITY Min
DENSITY-min
GEOMETRY-min
TEMPERATURE-min
DENSITY MinGEOMETRY MinTEMPERATURE Min

جزئیات پروژه

عنوان: بررسی و بهبود انتقال حرارت در ترانسفرماتور

نوع پروژه: جایجایی آزاد

ماژول: انتقال حرارت

زمان انجام: سه هفته

هزینه: یک میلیون تومان

توضیحات پروژه

در صنعت پدیده انتقال حرارت در بسیاری از پروسه ها وجود دارد خواه اینکه ما بخواهیم سیستمی را سرد و یا گرم کنیم. یکی از سیستم هایی که نیاز به خنک سازی دارند، ترانسفورماتور ها هستند. ترانسفورماتور دستگاهی است که برای انتقال انرژی الکتریکی یا الکتریسیته از یک مدار به مدار دیگر استفاده می­شود.  این دستگاها را می­توان با استفاده از جابجایی آزاد، جابجایی اجباری و یا ترکیبی خنک کرد. برای خنک سازی هم از آب و روغن هم از هموا می­توان استفاده نمود. شبیه سازی های سیالاتی و انتقال حرارتی به مهندسان کمک می­کند سیستم های و سیکلهای  پربازده و کم هزینه را برای خنک سازی ترانسفورماتورها طراحی و اجرا کنند. بعضی از سیستم های موجود به شرح زیر هستند: روغن و هوا هر دو جابجایی طبیعی، روغن جابجایی طبیعی و هوا اجباری، روغن و هوا هر دو جابجایی اجباری، روغن و آب هر دو جابجایی اجباری. سیستم های دیگری نیز وجود دارند و می­توان سیستم های جدیدی را نیز برای خنک سازی طراحی نمود.

logo-samandehi
جست‌وجو