Pressure Min
Pressure-min
Temperature-min
Velocity-min
Pressure MinTemperature MinVelocity Min

جزئیات پروژه

عنوان: انتقال حرارت جابجایی آزاد در ترانسفرماتور

نوع پروژه: جابجایی اجباری

ماژول: انتقال حرارت

زمان انجام: 3 هفته

هزینه: یک میلیون تومان

توضیحات پروژه

در صنعت پدیده انتقال حرارت در بسیاری از پروسه ها وجود دارد خواه اینکه ما بخواهیم سیستمی را سرد و یا گرم کنیم. یکی از سیستم هایی که نیاز به خنک سازی دارند، ترانسفورماتور ها هستند. ترانسفورماتور دستگاهی است که برای انتقال انرژی الکتریکی یا الکتریسیته از یک مدار به مدار دیگر استفاده می-شود.  این دستگاها را می¬توان با استفاده از جابجایی آزاد، جابجایی اجباری و یا ترکیبی خنک کرد. برای خنک سازی هم از آب و روغن هم از هموا می¬توان استفاده نمود. شبیه سازی های سیالاتی و انتقال حرارتی به مهندسان کمک می¬کند سیستم های و سیکلهای  پربازده و کم هزینه را برای خنک سازی ترانسفورماتورها طراحی و اجرا کنند. بعضی از سیستم های موجود به شرح زیر هستند: روغن و هوا هر دو جابجایی طبیعی، روغن جابجایی طبیعی و هوا اجباری، روغن و هوا هر دو جابجایی اجباری، روغن و آب هر دو جابجایی اجباری. سیستم های دیگری نیز وجود دارند و می¬توان سیستم های جدیدی را نیز برای خنک سازی طراحی نمود. شرکت مهر شما را در رسیدن به طراحی بهتر برای سیستم های خنک سازی یاری خواهد کرد.

logo-samandehi
جست‌وجو