Cmc Phase Min
Cmc Phase-min
Geomtry-min
Pathline-min
Pressure-min
Velocity Vector-min
Cmc Phase MinGeomtry MinPathline MinPressure MinVelocity Vector Min

جزئیات پروژه

عنوان: سیال غیر نیوتنی بینگهام در جریان غیر نیوتنی

نوع پروژه: چند فازی و غیر نیوتنی

ماژول: اویلرین و حجم سیال

زمان انجام: 3 هفته

هزینه: یک میلیون تومان

توضیحات پروژه

یک سیال که دارای رابطه خطی بین تنش برشی و گرادیان سرعت است سیال نیوتنی نامیده می شود و از سوی دیگر زمانی که این رابطه خطی نیست سیال  غیر نیوتنی نامیده می­شود. سیال بینگهام یک سیال غیر نیوتنی است. برخی از نمونه ها عبارتند از: لجن، رنگ، خون و سس گوجه فرنگی. در سیالات بینگهام ارتباط بین استرس و گرادیان سرعت وابسته به یک تنش برشی بحرانی است. ANSYS FLUENT مدل های لازم برای شبیه سازی سیالات غیر نیوتنی را دارا می­باشد. شرکت مهر شما را در شبیه سازی سیستم های متشکل از سیالات غیر نیوتنی و پلاستیک بینگهام کمک می­کند.

logo-samandehi
جست‌وجو