سفارش سریع

Esh Min
Esh-min
Pressure-min
Teperature-min
Velocity Vector2-min
Velocity Vector-min
Velocity-min
Esh MinPressure MinTeperature MinVelocity Vector2 MinVelocity Vector MinVelocity Min

جزئیات پروژه

عنوان: بدست آوردن ضریب هدایت موثر

نوع پروژه: انتقال حرارت در محیط متخلخل

ماژول: محیط متخلخل

زمان انجام: 4 هفته

هزینه: یک میلیون تومان

توضیحات پروژه

یک محیط متخلخل از نوعی از مواد تشکیل شده است که حجم آن­ها شامل منفذ و روزنه است. در برخی از کاربردهای دینامیک سیالات ما نیاز به بررسی جریان سیال در محیط­های متخلخل داریم. این جریان در مکان هایی که یک سیال از طریق خلل و فرج در مواد حرکت می­کند، رخ می دهد. چند مثال: آب زیرزمینی، فیلتراسیون آب، مایعات درون فوم­ها و غیره. در شبیه سازی جریان سیال در محیط متخلخل ما باید موضوعاتی مانند تخلخل،  ویژگی نفوذپذیری، کشش سطحی و حرکت مویرگی را در نظر بگیریم. شرکت مهر دارای تجربه استثنایی در شبیه سازی جریان سیال در محیط متخلخل است. ما آماده ایم تاپروژه های شما را در این زمینه مدریت و سازماندهی کنیم.

Telegram
Telegram
logo-samandehi
جست‌وجو