سفارش سریع

Gas Phase Min
Gas Phase-min
Geometry2-min
Geometry-min
Geometry-min
Pathline-min
Velocity Vector-min
Velocity-min
Water Phase-min
Gas Phase MinGeometry2 MinGeometry MinGeometry MinPathline MinVelocity Vector MinVelocity MinWater Phase Min

جزئیات پروژه

عنوان: بررسی هیدرولیک شیرین سازی گازها

نوع پروژه: چند فازی

ماژول: حجم سیال VOF

زمان انجام: 2هفته

هزینه: یک میلیون تومان

توضیحات پروژه

یکی از مهمترین قسمت های پروسه تولید گاز شیرین جداسازی دی کسید گربن و سولفور است. گازهای که از منابع نفتی استخراج می­شوند، حاوی مقدار زیادی هیدروژن سولفاید و کربن دی اکسید هستند. گاز طبیعی به دلیل بوی بد سولفور گاز ترش نامیده می­شود. گاز بدون سولفور و دی اکسید کربن گاز شیرین نامیده می­شود. شیرین سازی گاز شامل اقداماتی است که برای جداسازی سولفور از گاز صورت می­پذیرد. گاز ترش حاوی مقداری سولفور است که باید از گاز جدا شود در غیر اینصورت محصولات پالایش شده قابل قبول نخواهند بود و ممکن است به سیستم ها آسیب برسانند. سولفور جدا شده در بخش­های دیگر صنعت استفاده خواهد شد. با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی ما قادر خواهیم بود پر بازده ترین راه ها را برای شیرین سازی بیابیم و راهکار های خلاقانه را تست کنیم. بعضی از این روش ها شامل جذب فیزیکی و شیمیایی، واکنش های شیمیایی و استفاده از غشا می­باشد.

Telegram
Telegram
logo-samandehi
جست‌وجو