کنترل متوقف کردن شبیه سازی (Interrupt Control) با استفاده از Derived Variables و Monitor Statistics

کنترل متوقف کردن شبیه سازی در انسیس سی اف ایکس در اینجا شما خواهید آموخت که چگونه  برای یک شبیه سازی حالت پایدار یک فن محوری با راه اندازی یک کنترل متوقف کردن شبیه سازی (Interrupt Control) در زمان محاسباتی…

Read More

انتقال زمانی چند مرحله ای (Multi-Stage Time Transformation) برای یک توربینAachen 1.5 stage

 شبیه سازی توربین آخن با روش انتقال زمانی چند مرحله ای در این بخش نحوه راه اندازی روش انتقال زمانی چند مرحله ای را برای شبیه سازی توربین آخن یک ونیم مرحله ای  در ANSYS CFX-pre خواهید آموخت. برای این…

Read More

مسئله گذرای ردیف پره و توضیح انتقال حرارت بین سیال و جامد در انسیس سی اف ایکس ANSYS CFX

 توضیح انتقال حرارت بین سیال و جامد در مسئله گذرای ردیف پره این ویدئو به شما خواهد آموخت که چگونه یک مسئله گذرای ردیف پره را در یک توربین آخن راه اندازی کنید که به طور موثر انتقال حرارت مزدوج…

Read More

تبدیل فوریه (Fourier Tranformation) برای یک پره در حال ارتعاش

مدل سازی ارتعاش پره با استفاده از روش تبدیل فوریه ارتعاش خود ساخته تیغه  به دلیل فعل و انفعالات جریان سیال و نیروهای آیرودینامیکی و پره می­باشد که به نام blade Flutter شناخته میشود.  در این بخش شما موارد زیر…

Read More

انسیس توربو گرید (ANSYS TurboGrid) و بهبود مش و توپولوژی

 کیفیت مش یک کمپرسور گریز از مرکز و توپولوژی آن در انسیس توربو گرید  ANSYS TurboGrid در اینجا افزایش کیفیت مش یک کمپرسور گریز از مرکز و توپولوژی آن در انسیس توربو گرید ANSYS TurboGrid توضیح داده شده است. در…

Read More

توربو ستاپ Turbo Setup در ANSYS CFX (انسیس سی اف ایکس) برای طراحی و ارزیابی کمپرسور

 طراحی و ارزیابی ساده کمپرسور با استفاده از توربو ستاپ Turbo Setup شما می توانید از توربو ستاپ Turbo Setup برای تولید یک شبیه سازی و رسم speedlines برای طرح های متعدد به طور همزمان استفاده کنید. برای انجام یک…

Read More
شبیه سازی دمای اتاق در انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent)

شبیه سازی دمای اتاق در انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent)

مقدمه (مطالعه شبیه سازی دمای اتاق) در این بخش شبیه سازی دمای اتاق ، اثرات وسایل مانند کامپیوتر ها و همچنین افراد در توزیع دمای اتاق در یک اداره بررسی شده است.  در ابتدا ، شبیه سازی جریان درون کانال…

Read More
logo-samandehi
جست‌وجو