سفارش سریع
سفارش سریع

پس پردازش توربوماشین ها در نرم افزار انسیس فلوئنت

پس پردازش توربوماشین ها در نرم افزار انسیس فلوئنت

 مقدمه (پس پردازش توربوماشین ها) در این بخش شبیه سازی و پس پردازش توربوماشین مطالعه شده است. همچنین، نحوه پس پردازش داده ها و توانایی های انسیس فلوئنت برای یک توربو ماشین چند مرحله ای بررسی شده است. یکی از…

Read More
تشعشع و همرفت طبیعی و مدل سازی با ANSYS Fluent

تشعشع و همرفت طبیعی و مدل سازی با ANSYS Fluent

تشعشع و همرفت طبیعی در این آموزش مسئله تشعشع (تابش) و همرفت طبیعی (جابجایی طبیعی) در یک جعبه مربعی سه بعدی بر روی یک مش متشکل از المان های شش گوش ای حل شده است. در صنعت پدیده انتقال حرارت در…

Read More
Telegram
Telegram
logo-samandehi
Call On WhatsApp
جست‌وجو