تشعشع و همرفت طبیعی و مدل سازی با ANSYS Fluent

تشعشع و همرفت طبیعی و مدل سازی با ANSYS Fluent

تشعشع و همرفت طبیعی در این آموزش مسئله تشعشع (تابش) و همرفت طبیعی (جابجایی طبیعی) در یک جعبه مربعی سه بعدی بر روی یک مش متشکل از المان های شش گوش ای حل شده است. در صنعت پدیده انتقال حرارت در…

Read More
logo-samandehi
جست‌وجو