سفارش سریع
سفارش سریع

انجماد سازی و ذوب و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

انجماد سازی و ذوب و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

 مقدمه (شبیه سازی انجماد سازی) در این بخش سعی داریم مسئله انجماد سازی را در فلوئنت مطالعه کنیم. برای این کار،  یک مسئله شامل انجماد بررسی و نحوه شبیه سازی آموزش داده شده است. برای اینکار یک مسئله انجماد تعریف…

Read More
پس پردازش توربوماشین ها در نرم افزار انسیس فلوئنت

پس پردازش توربوماشین ها در نرم افزار انسیس فلوئنت

 مقدمه (پس پردازش توربوماشین ها) در این بخش شبیه سازی و پس پردازش توربوماشین مطالعه شده است. همچنین، نحوه پس پردازش داده ها و توانایی های انسیس فلوئنت برای یک توربو ماشین چند مرحله ای بررسی شده است. یکی از…

Read More
واکنش سطحی و شبیه سازی آن در انسیس فلوئنت

واکنش سطحی و شبیه سازی آن در انسیس فلوئنت

مقدمه (شبیه سازی واکنش سطحی) در این بخش به بررسی واکنش سطحی و شبیه سازی آن در فلوئنت می پردازیم. جریان های واکنشی شامل جریان سیال همراه با واکنش شیمیای هستند. در جریان های آرام همراه با واکنش های شیمیایی …

Read More
احتراق گازی و انتقال گونه و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

احتراق گازی و انتقال گونه و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

مقدمه (شبیه سازی احتراق گازی و انتقال گونه) در این بخش سعی شده است که نحوه شبیه سازی مخلوط کردن گونه های شیمیایی و احتراق گازی شرح داده شود. برای این منظور یک محفظه احتراق استوانه ای شکل که گاز…

Read More
صفحه اختلاطی بین روتور و استاتور در انسیس فلوئنت

صفحه اختلاطی بین روتور و استاتور در انسیس فلوئنت

مقدمه (صفحه اختلاطی) در این قسمت مدل سازی صفحه اختلاطی در فلوئنت مدل سازی شده است. یکی از رایج ترین کاربردهای مهندسی مکانیک سیالات طراحی توربوماشینها است. توربوماشینها قلب صنعت می باشد. در شبیه سازی توربو ماشین ها استفاده از…

Read More
تولید موج در تانک و شبیه سازی آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت

تولید موج در تانک و شبیه سازی آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت

مقدمه (تولید موج در تانک) در اینجا شبیه سازی تولید موج در یک تانک چهار گوشه انجام شده است. هدف از این آموزش تشریح مسئله حل جریان سیال آرام دوبعدی در یک تانک به همراه حرکت نوسانی دیواره است. حرکت…

Read More
کاویتاسیون ومدل سازی توسط ANSYS FLUENT

کاویتاسیون ومدل سازی توسط ANSYS FLUENT

 کاویتاسیون ومدل سازی این آموزش به بررسی کاویتاسیون  جریان آب از طریق یک اوریفیس می پردازد.  این پیکربندی معمولا در انژکتورها دیده می­شود. این مسئله باعث چالش های جدید فیزیکی و عددی مدل های کاویتاسیون می شود و دلیل آن…

Read More
Telegram
Telegram
جست‌وجو