سفارش سریع
سفارش سریع

سطح نامنظم (Irregular Surface) و پس پردازش نتایج شبیه سازی جریان بر روی آن در انسیس فلوئنت

 پس پردازش نتایج شبیه سازی جریان در سطح نامنظم این بخش به شما خواهد آموخت  چگونه از سطح نامنظم استفاده کنید و سطوح STL را وارد کنید (STL Surfaces) و آن ها را بر روی مش موجود تثبیت کنید و همچنین…

Read More

آنالیز تعامل سیال و سازه و راه اندازی مجدد تجزیه و تحلیل کوپلینگ با فلوئنت و حلگر مکانیکی(Mechanical Solver)

راه اندازی مجدد تجزیه و تحلیل کوپلینگ برای آنالیز تعامل سیال و سازه در این بخش آنالیز تعامل سیال و سازه انجام شده است. ما یک حفره پر از مایع و یک صفحه نازک فلزی که با اعمال فشار موقتی…

Read More

تعامل سیال و سازه در انسیس فلوئنت و حلگر مکانیکال

 بررسی تعامل سیال و سازه (fluid structure interaction) در این ویدیو تعامل سیال و سازه (fluid structure interaction) بررسی شده است. ما یک حفره پر از مایع و یک صفحه نازک فلزی که با اعمال فشار موقتی در حال نوسان…

Read More

مسئله گذرای ردیف پره و توضیح انتقال حرارت بین سیال و جامد در انسیس سی اف ایکس ANSYS CFX

 توضیح انتقال حرارت بین سیال و جامد در مسئله گذرای ردیف پره این ویدئو به شما خواهد آموخت که چگونه یک مسئله گذرای ردیف پره را در یک توربین آخن راه اندازی کنید که به طور موثر انتقال حرارت مزدوج…

Read More

تکنیک mapped interface برای شبیه سازی انتقال حرارت بین سیال و جامد

تکنیک mapped interface برای شبیه سازی انتقال حرارت بین سیال و جامد انتقال حرارت بین سیال و جامد در بسیاری از کاربردهایی که در آن ما نیاز به بررسی انتقال حرارت در جامد و مایعات به طور همزمان داریم وجو…

Read More

رید والو (Reed Valve) و پیستون و راه اندازی مش دینامیک در انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent)

 راه اندازی مش دینامیک در ANSYS Fluent برای یک پیستون و رید والو (Reed Valve) در این بخش، گام های اساسی برای تولید مش دینامیک برای یک پیستون و رید والو (Reed Valve) معرفی می شوند. در مسئله حاضر، در ANSYS FLUENT…

Read More

باتری ECM و مدل سازی در انسیس فلوئنت (ANSYS Fluent)

مدل سازی باتری ECM در انسیس فلوئنت در اینجا، شبیه سازی یک باتری ECM با استفاده از مدل  (MSMD) در ANSYS FLUENT  توضیح داده شده است. یک باتری با یک سلول و قطب های مثبت ومنفی در نظر بگیرید. سلول…

Read More

طومار پره دار (vaned valute) و مدل سازی با روش FT-TRS

 شبیه سازی جریان سیال در طومار پره دار (vaned valute) در این بخششبیه سازی جریان سیال در طومار پره دار (vaned valute) بررسی شده است. ما می خواهیم چگونگی راه اندازی یک تجزیه و تحلیل گذرای ردیف پره و پس پردازش…

Read More
جریان خارجی تراکم پذیر و شبیه سازی در فلوئنت

جریان خارجی تراکم پذیر و شبیه سازی در فلوئنت

مقدمه (جریان خارجی تراکم پذیر) در این آموزش ما قصد داریم جریان خارجی تراکم پذیر را مطالعه کنیم. بنابر این، جریان مغشوش گذرا بر روی یک ایرفویل با زاویه حمله غیر صفر مدل شده است. جریان خارجی تراکم در بسیاری…

Read More
انجماد سازی و ذوب و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

انجماد سازی و ذوب و شبیه سازی در انسیس فلوئنت

 مقدمه (شبیه سازی انجماد سازی) در این بخش سعی داریم مسئله انجماد سازی را در فلوئنت مطالعه کنیم. برای این کار،  یک مسئله شامل انجماد بررسی و نحوه شبیه سازی آموزش داده شده است. برای اینکار یک مسئله انجماد تعریف…

Read More
Telegram
Telegram
جست‌وجو